.
Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuHandel z Polską

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Mackiewicz | 2015-04-10 14:17:02
szwecja, sztokholm, ludność

Współpraca gospodarcza Polski i Szwecji odbywa się w ramach Jednolitego Rynku UE, którego istotą jest pełna swoboda przepływu towarów i usług oraz pracy i kapitału.

Nie występują więc żadne ograniczenia w postaci ceł, kontyngentów, oraz wszelkich innych instrumentów ochrony własnego rynku i dyskryminacji polskich podmiotów gospodarczych. Występujące ograniczenia dostępu mają więc charakter marginalny i wynikają ze specyfiki szwedzkiego rynku, zwłaszcza dużej roli związków zawodowych, preferencji konsumentów o silnym zabarwieniu patriotyzmu konsumpcyjnego i organizacji niektórych rynków.

Szwecja, według danych za 2013 r., jest 10. partnerem Polski w świecie i 7. w UE pod względem obrotów, z udziałem w eksporcie 2,74 proc. (9. miejsce w świecie, 7. w UE) i w imporcie 1,88 proc. (15. miejsce w świecie, 10. w UE). Polskie obroty towarowe ze Szwecją w ostatnich latach charakteryzowały się bardzo dynamicznym wzrostem. Od roku 1998 uległy podwojeniu.

Zgodnie z danymi Szwedzkiego Centralnego Biura Statystycznego (Statistiska Centralbyrån SCB) na temat obrotów towarowych Szwecji z 30 największymi partnerami handlowymi, Polska znajduje się na 11. pozycji jeśli chodzi o wielkość eksportu Szwecji na rynku globalnym. Nie ma zmiany lokaty w stosunku do roku ubiegłego. Jeśli chodzi o import z rynku globalnego do Szwecji, to Polska plasuje się na 11. miejscu. W roku 2012 nasz kraj znajdował się natomiast na miejscu 13.

Według najnowszych danych szwedzkiego urzędu statystycznego Statistics Sweden (SCB) wymiana towarowa Szwecji z Polską w okresie styczeń-lipiec 2014 r. odnotowała wzrost (o 5 proc. w imporcie i o 15 proc. w eksporcie) w relacji do tego samego okresu 2013 r. Wartość szwedzkiego eksportu do Polski w okresie styczeń-lipiec 2014 r. wyniosła 18,9 mld koron (2,06 mld euro), w porównaniu do 16,5 mld koron (1,79 mld euro) w analogicznym okresie 2013 r.

Eksport towarów do Polski stanowił 2,9 proc. całości szwedzkiego eksportu w pierwszych trzech kwartałach 2013 r.

Według SCB wielkość obrotów między naszymi krajami w 2013 r. ukształtowała się na poziomie 62,9 mld koron. Wartość eksportu w tym okresie wyniosła 29,2 mld koron, a wartość importu 33,6 mld koron, co daje Polsce dodatni wynik salda wymiany handlowej (ok. 4,4 mld koron).

W porównaniu z 2012 r., gdzie wielkość obrotów wynosiła 61,8 mld koron, nastąpił wzrost wartości obrotów o 1,7 proc. (w tym okresie eksport wynosił ok. 30,3 mld koron, a import ok. 31,5 mld koron). Wynik salda wymiany handlowej był również dodatni dla Polski i wynosił ok. 1,2 mld koron.

Jeśli chodzi o polskie dane (szacunkowe systemu Insigos, opracowane na podstawie obrotów towarowych Polski z krajami UE za 2013 r. – według wielkości obrotów), Szwecja, podobnie jak w 2012 r., znalazła się na 7. pozycji.

 

Polska eksportuje:

 • oleje mineralne i produkty pochodne przemysłu petrochemicznego
 • produkty metalowe
 • sprzęt i aparatura mechaniczna
 • pojazdy drogowe
 • meble
 • tekstylia
 • wyroby z gumy, drewna i korka

 

Szwecja ma nadwyżkę w wymianie handlowej z Polską:

 • wyroby i aparatura elektryczna
 • maszyny dla specjalnych gałęzi przemysłu
 • żelazo i stal oraz metale nieżelazne
 • półfabrykaty i wyroby gotowe z plastiku
 • produkty przemysłu chemicznego w tym związki i preparaty chemiczne, farby, lakiery, środki czystości
 • artykuły perfumeryjne
 • półprodukty do produkcji oraz wyroby gotowe z papieru
   

Szwecja jest też tradycyjnie eksporterem netto produktów spożywczych do Polski. W strukturze szwedzkiego eksportu w tej kategorii przeważają ryby i owoce morza.

Wysokie koszty produkcji w Szwecji, związane z obciążeniami fiskalnymi i kosztem siły roboczej, oraz zaostrzająca się konkurencja cenowa na rynkach światowych na wyroby zaawansowane technologicznie i prezentujące wysokie standardy jakościowe, zmuszają producentów do poszukiwania tańszych dostawców podzespołów i materiałów.

Początkowo uwaga szwedzkich producentów i importerów koncentrowała się na takich krajach jak: Włochy, Irlandia czy Hiszpania. Obecnie wyraźnie dostrzegane jest poszukiwanie przez nich poddostawców w krajach bałtyckich i w Polsce.

Choć Polska wzbudza zainteresowanie firm szwedzkich, nie należy przesadzać z marginesem zysku we wstępnych ofertach, ponieważ nie są one aż tak atrakcyjne cenowo, jak to się niekiedy wydaje polskim dostawcom. Znaczne redukcje cenowe w czasie późniejszych negocjacji podważają zaufanie szwedzkich kontrahentów. Natomiast raz pozyskane zaufanie może procentować wieloletnią współpracą, ponieważ Szwedzi są na ogół przywiązani do dobrych i solidnych partnerów w biznesie.

Po wejściu Polski do UE wystąpił znaczny wzrost zainteresowania usługami budowlanymi i innymi realizowanymi przez firmy polskie na podstawie umowy o dzieło. Taka forma współpracy między firmami polskimi i szwedzkimi umożliwia wykonywanie zleceń przez polskich pracowników, którzy przez okres do sześciu miesięcy w roku kalendarzowym, płacą podatki i opłaty socjalne w Polsce.

Szwecja jest sygnatariuszem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, z 11 kwietnia 1980 r., do której także przystąpiła Polska (Dz.U. 1997 nr 45 poz. 286). Szwecja, podobnie jak inne kraje skandynawskie (Dania, Finlandia, Norwegia) zadeklarowała w dokumencie ratyfikacyjnym, zgodnie z art. 92 par. 1., że nie będzie związana Częścią II Konwencji dotyczącą zawierania umów.

 

Polsko-szwedzkie obroty towarowe w mnl euro

 

2009

2010

2011

Dynamika

2010=100

2012

Dynamika

2011=100

2013

Dynamika
2012=100

I-X
2014

Dynamika
I-X 2013=100

Obroty

4 626,4

6087,8

6 843,2

114,7

6 771,6

97,0

7 105,5

105,7

6 440,1

108,2

Eksport

2 636,4

3 564,0

3 902,2

109,5

3 845,7

98,6

4 207,2

109,4

3 910,5

110,6

Import

1 990,0

2 523,8

3 078,2

122,0

2 925,9

95,1

2 948,5

100,8

2 529,6

104,7

Saldo

646,4

1040,2

824,0

 

919,8

 

1258,7

 

1 380,9

 

Źródło: GUS

 

Struktura towarowa wymiany handlowej między Polską i Szwecją jest korzystna dla naszej gospodarki. Według danych Ministerstwa Gospodarki (System Insigos) w eksporcie polskich produktów do Szwecji, analizowanych według wartości obrotów, najlepszy wynik notują produkty przemysłu elektromaszynowego. W tej grupie w 2013 r. odnotowaliśmy zwiększenie obrotów o ok. 122 mln euro (wzrost o 4,2 proc.) z ok. 2,7 mld euro do 2,8 mld euro. Wzrósł również eksport o ok. 1,6 mld euro, do ok. 1,7 mld euro – wzrost o 86,3 mln euro, czyli o 5,3 proc. W tej grupie wzrósł również import o 25,9 mln euro, do ok. 1,07 mld euro, lecz mimo zwiększenia importu o 2,5 proc. należy zauważyć zwiększenie w 2013 roku wartości salda po stronie Polskiej o 60,4 mln euro, do 640 mln euro.

Kolejną grupą, która odnotowała największy wzrost wartości eksportu to produkty mineralne. W 2013 r. zwiększyliśmy eksport w tej grupie o 81,6 mln euro z 297,7 mln euro w 2012 do 379,3 mln euro w 2013 roku (wzrost o 27,4 proc.). Podkreślić przy tym należy znaczący spadek importu towarów z tej grupy – o 103,8 mln euro z 232,1 mln euro do 128,3 mln euro (spadek o 44,7 proc.), a zatem w 2013 roku Polska zwiększyła saldo wymiany handlowej o 185,5 mln euro z 65,5 mln euro do 251 mln euro.

Jeśli chodzi o rynek produktów rolno-spożywczych, to warto podkreślić utrzymującą się tendencję wzrostową polskiego eksportu na rynek szwedzki. W kontekście niezmiernie trudnego i hermetycznego rynku tych produktów, należy uznać to za dobre sygnały możliwości eksportowych Polski. W 2013 r. wartość wysłanych do Szwecji produktów z tego segmentu wyniosła ok. 357,3 mln euro (wzrost wartości eksportu o 7,9 proc.), przy imporcie 159 mln euro. Daje to obroty rzędu ok. 516,4 mln euro i saldo in plus dla polskiej strony w wysokości 198,1 mln euro. W 2012 r. wartość eksportu wynosiła ok. 331 mln euro przy imporcie rzędu ok. 116,9 mln euro, co dało obroty w wysokości 447,9 mln euro i saldzie korzystnym dla Polski rzędu 214,2 mln euro. W ujęciu procentowym danych za 2013 r. w stosunku do danych za 2012 r. nastąpił wzrost wartości obrotów o 15,3 pkt. proc.

Zmiany wartości obrotów w handlu zagranicznym w 2013 r. w stosunku do 2012 r. w pozostałych grupach produktów przedstawiały się następująco: wyroby przemysłu chemicznego odnotowały wzrost wartości obrotów o 10 proc., wyroby metalurgiczne – spadek o 0,4 proc., wyroby przemysłu lekkiego – wzrost o 5,7 proc., wyroby ceramiczne – spadek o 6,8 proc., wyroby przemysłu drewno – papierniczego – wzrost o 10 proc.

Jeśli chodzi o szwedzki rynek budowlany, to zdaniem szwedzkich ekspertów, w ciągu najbliższych lat całkowite potrzeby w zakresie nowo wybudowanych mieszkań osiągną poziom 35-40 tys. rocznie. Wynika to z konieczności sprostania skumulowanemu deficytowi mieszkań oraz przyszłym potrzebom w tym zakresie. Popyt na mieszkania jest duży - ich niedobór ma 135 spośród 290 gmin. Warto mieć na uwadze m.in. plany inwestycyjne w rejonie stolicy. Partie koalicji rządowej wraz z władzami Sztokholmu oraz podsztokholmskich gmin Nacka, Solna, Järfälla zapowiedziały budowę w najbliższych latach 78 tys. nowych mieszkań, a także nowych stacji sztokholmskiego metra. Wartość planowanej inwestycji budowy metra, wraz z nowym taborem i wyposażeniem, wyniesie 257 mld koron. Przewiduje się także, że do 2030 r. liczba mieszkańców w regionie sztokholmskim wzrośnie z 2,1 mln do 2,6 mln.

 

Ważniejsze dwustronne umowy, mogą mieć znaczenie dla współpracy gospodarczej Polski i Szwecji to m.in.:

 • Umowa między Rządem PRL a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji (1989)
 • Konwencja między Rządem RP a Królestwem Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (2004)
 • Umowa między Rządem RP a Rządem Królestwa Szwecji o współpracy w zwalczaniu poważnej przestępczości (2005)
 • Umowa między Rządem RP a Rządem Królestwa Szwecji o wzajemnej ochronie informacji niejawnych (2007)