Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPrzynależność do międzynarodowych organizacji gospodarczych

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Mackiewicz | 2015-02-20 19:26:29
szwecja, pkb, bezrobocie, inflacja, gospodarka

Szwecja jest członkiem wielu globalnych organizacji gospodarczych, z których do najważniejszych należą WTO i OECD.

Jest aktywnym uczestnikiem relacji gospodarczych Unii Europejskiej na arenie światowej, określanych m.in. porozumieniami UE o wolnym handlu (FTA) z wieloma regionami świata. Szwecja należy także do kilkudziesięciu międzynarodowych organizacji finansowych, branżowych oraz okołobiznesowych.

Na forach organizacji międzynarodowych Szwecja jest reprezentowana niejednokrotnie w ramach Unii Europejskiej, ale stara się także być aktywna we własnym imieniu, np. w działaniach WTO (np. negocjacje w ramach rundy Doha).

Tradycyjnie Szwecja prezentuje w UE stanowisko liberalne. Opowiada się za wzmocnieniem innowacyjności europejskiej gospodarki i za podnoszeniem konkurencyjności przedsiębiorstw. Aktywnie działa na rzecz szybkiego i skutecznego wdrożenia postanowień Aktów o Jednolitym Rynku jako narzędzi wzmacniających konkurencyjność i pobudzających wzrost gospodarczy w UE.

Szczególnie podkreśla rolę usług, w tym usług cyfrowych i handlu elektronicznego, dla rozwoju gospodarki UE i jej konkurencyjności na arenie globalnej. Jest rzeczniczką wolnego handlu i ułatwień w handlu UE z państwami trzecimi. Pomimo pozostawania poza strefą euro, Szwecja stara się aktywnie wpływać na programowanie stosunków ekonomicznych w UE, w tym na kształtowanie polityki finansowej UE w kryzysie zadłużenia krajów strefy euro.

Szwecja opowiada się za zmniejszeniem budżetów Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Spójności UE, bardziej efektywnych działań m.in. związanych z innowacyjnością i ochroną środowiska, w tym z polityką klimatyczną. W polityce energetycznej kraj ten jest zdecydowanym rzecznikiem przestawiania europejskiej gospodarki z wykorzystania złóż kopalnych na rzecz zwiększania w energetyce odnawialnych źródeł energii. Aktywnie działa także na rzecz zaostrzania ograniczeń w emisji dwutlenku węgla.

Wykaz ważniejszych międzynarodowych organizacji oraz innych organów współpracy, do których należy Szwecja można znaleźć na stronie http://www.government.se/sb/d/2059/a/39182

Istotnym elementem działań na arenie międzynarodowej są relacje z krajami nordyckimi. Szwecja jest członkiem Rady Nordyckiej i Nordyckiej Rady Ministrów, Nordyckiego Banku Inwestycyjnego i Nordyckiego Funduszu Rozwojowego. Jest też bardzo aktywna w regionie Morza Bałtyckiego, a szczególnie w Radzie Państw Morza Bałtyckiego oraz Komisji Helsińskiej. Jest inicjatorem i aktywnym uczestnikiem działań w ramach Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego. Uczestniczy także w forum Współpracy Energetycznej Państw Regionu Morza Bałtyckiego (BASREC). Szwecja, wspólnie z Polską, jest współinicjatorem projektu UE Partnerstwo Wschodnie. Ważna jest aktywność Szwecji w regionie północnym – jest ona członkiem Euro-Arktycznej Rady Morza Barentsa, Rady Arktycznej oraz Wymiaru Północnego.

Polska i Szwecja prowadzą od roku 2009 wspólny projekt w dziedzinie energetyki odnawialnej pod nazwą Polsko-Szwedzka Platforma Zrównoważonej Energii, koordynowany przez Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie (od stycznia od 2011 r., przedtem Instytut Paliw i Energii Odnawialnej) oraz Uniwersytet w Lund. Współpraca polega na akcji informacyjnej, wizytach studyjnych, współpracy naukowej i organizowaniu konferencji dotyczących efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w szczególności biomasy i odpadów. Działalność jest adresowana w głównej mierze do samorządów lokalnych.

Strona internetowa projektu: http://www.energyplatform.net/