Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuCo warto wiedzieć o gospodarce

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Krzysztof Kuciński | 2015-05-13 13:09:37
szwecja, pkb, bezrobocie, inflacja, gospodarka

Szwecja należy do najbogatszych krajów UE. Ważną gałęzią gospodarki jest produkcja drewna; kraj ten jest m.in. jednym z największych na świecie eksporterów celulozy.

 

 

Dochód narodowy na mieszkańca, liczony według parytetu siły nabywczej, wynosi 32 tys. 200 euro i jest wyższy o ok. 25,5 proc. od średniego dochodu per capita w całej UE (według stanu na rok 2012).

W rankingu Banku Światowego Doing Business 2014 wśród krajów, w których najłatwiej prowadzić działalność gospodarczą, Szwecja zajęła 14. miejsce, choć utraciła jedną pozycję w stosunku do roku 2013 (Polska była na 45. miejscu).

 

 

Źródło: Bank Światowy
 

Wzrost PKB Szwecji w latach 2015-2016 ma wynieść odpowiednio: 3,5 i 3,7 proc.

Skonsolidowany dług publiczny Szwecji należy do najniższych w UE. W 2018 r. ma spaść do 31,7 proc. Rząd zakłada, że w 2016 r. Szwecja uzyska niewielką nadwyżkę budżetową (0,4 proc.). Zarówno dług publiczny, jak i deficyt sektora finansów publicznych pozostają na poziomach zgodnych z unijnymi kryteriami konwergencji. Rząd podkreśla konieczność zachowania dyscypliny finansów publicznych.

Niebezpiecznie wysoki poziom zadłużenia prywatnego (czemu sprzyjają niskie stopy procentowe i dogodne warunki zaciągania kredytów) oraz możliwość wystąpienia bańki spekulacyjnej na rynku nieruchomości, związanej z trwałym, wieloletnim wzrostem cen nieruchomości, nadal stanowią zagrożenia dla gospodarki. Rząd podjął działania deregulacyjne na rynku budowlanym i mieszkaniowym.

W Szwecji czynnych zawodowo jest około 4 mln osób. Poziom bezrobocia w porównaniu z innymi krajami był zawsze stosunkowo niski, głównie dzięki silnemu sektorowi prywatnemu, rozwojowi sektora publicznego i rozwiniętej polityce rynku pracy. Obecnie tzw. otwarte bezrobocie kształtuje się na poziomie ok. 8 proc. Mimo to obcokrajowcom nie jest łatwo otrzymać tu pracę, a wymagania szwedzkich pracodawców są wysokie.

 

Źródło: Bank Światowy

 

Płace w 2014 r. miały rosnąć w tempie 2,7 proc. (dla 2013 r. było to 2,5 proc.). Szwecja doświadcza bardzo znikomej presji inflacyjnej. Przewiduje się, że inflacja wzrośnie w kolejnych latach - odpowiednio 1,7 proc. w 2015 r., 2,6 proc. w 2016 r., następnie o 3,0 proc. w latach 2017-2018.

 

Główne sektory gospodarki

 

Ważną gałęzią gospodarki Szwecji jest produkcja drewna; kraj ten jest m.in. jednym z największych na świecie eksporterów celulozy. Inne główne gałęzie gospodarki to: hutnictwo metali nieżelaznych, przemysł maszynowy, metalowy, środków transportu (samochodowy, lotniczy), elektrotechniczny, drzewny i chemiczny. Grunty orne stanowią zaledwie 7 proc. powierzchni kraju, rolnictwo jest wysoce zmechanizowane.

 

 

Znane marki szwedzkie to: Volvo, Scania (motoryzacja), Ericsson (telefonia komórkowa), Elektrolux (AGD), Husqvarna (sprzęt elektryczny), Vattenfall AB (systemy grzewcze), Skanska AB (branża budowlana), Nordea Bank (bankowość i usługi finansowe), Tetra Pak (opakowania), H&M (branża odzieżowa) oraz znana na całym świecie firma meblarska IKEA.

 

Źródło: Bank Światowy

 

Rynek wewnętrzny Szwecji jest rynkiem nabywcy, z jednoczesną, bardzo silną organizacją importerów, hurtowników i detalistów.

W zasadzie każda branża producentów, importerów, eksporterów czy handlowców posiada własne struktury samorządowe. Główną organizacją handlu hurtowego i importerów w Szwecji jest Federacja Szwedzkiego Handlu (szw. Svensk Handel). Grupuje ona ok. 60 stowarzyszeń handlowych. Członkowie Federacji realizują ok. 70 proc. całości szwedzkiego importu. W Federacji zrzeszone są zarówno duże przedsiębiorstwa handlu hurtowego, jak i wiele drobnych firm agencyjnych z terenu całej kraju. Największe domy towarowe są również członkami Federacji.

Przykładem silnej koncentracji handlu jest rynek artykułów żywnościowych, który w ponad 70 proc. jest opanowany przez trzy korporacje: ICA, COOP i grupę AxFood. Korporacje te zajmują się zarówno importem, dystrybucją jak i sprzedażą detaliczną artykułów konsumpcyjnych. Sytuacja taka powoduje mniejszy, niż można by się spodziewać, asortyment artykułów żywnościowych w sieci detalicznej, utrzymywanie się stosunkowo wysokiego poziomu cen detalicznych, możliwość realizowania wysokich marż nakładanych na cenę towaru przez importera, hurtownika i sprzedawcę detalicznego. Jednak z drugiej strony, sytuacja ta bardzo wzmacnia pozycję negocjacyjną importera szwedzkiego, dzięki czemu uzyskuje on bardzo korzystne ceny.

Ze względu na wysokie wymagania konsumentów i administracji odpowiedzialnej za dopuszczanie artykułów żywnościowych na rynek szwedzki, a także zmonopolizowany system handlu detalicznego i hurtowego tymi artykułami, dostawcom z innych krajów niezwykle trudno jest wejść na rynek tych artykułów.

Bogactwa naturalne Szwecji to przede wszystkim: rudy żelaza, miedź, cynk, złoto, srebro, wolfram, uran, arszenik, skaleń, drewno, a także energia wodna.